Om Superbhestene

Chef Superb sommeren 2014

Føllene har eget sted hvor de får kraftfôr - hvor ikke mødrene kan komme til!


Oppdrettet


Ingar Hagen startet i 1989 med oppdrett av varmblods travere, han drev tidligere med ridehest både som aktiv rytter og oppdretter.

I 1990 ble Cherry Superb født hjemme på gården i Oppdal. Han var en unntakshest som ble temt og trent på gården. Med ham ble interessen for trav og avl virkelig tent. Han deltok i de fleste store 3- og 4-årsløpene, inklusive både Kriteriet og Derby, og var blant de beste i årgangen sin.

Navnet Superb er derfor blitt vårt navn på de fleste vi idag er oppdrettere av.


Vårt (Ingar Hagen og Kari Hatledal's) oppdrett er ikke mange i antall, 2 - 4 føll i året.

Da vi flyttet til Vestfold i 2010 fikk vi et sted med mulighetene vi ønsket oss for å drive oppdrett. Det var store arealer for både beite og produksjon av eget fôr, samt store utearealer slik at unghestene fikk bevege seg mest mulig.

Vi tok imot føll fra de ble avvent og hadde de fram til høsten som 1 1/2 åring, stort sett en flokk på 10-12 unghester.

Om våren ble de røntget, og vi var heldige og har hatt få med løse benbiter.


Vi tok også imot avlshopper for andre gjennom året og tok oss da av bedekninger og følling.

Fra sommeren 2014 ble vi registrert som mottaksstasjon for fersk og frossen sæd med veterinær Ragnhild Diesen som ansvarlig veterinær. Hoppene ble sjekket hver 6. time når det nærmer seg inseminering og de kunne dermed være på gården hele tiden og hentes inn fra våre luftegårder og beiter og slapp transport og det som er av smittepress på fremmede hingstestasjoner.

De siste årene hadde vi så mange drektige avlshopper at vi fylte opp ungheststallen med "egne" slik at vi ikke kunne ta imot føll utenifra.

Veterinær Ragnhild Diesen sjekker hoppe før inseminering - pr 19. mai er det 100 % drektighet!

Mon Ami Superb på auksjonen 2013.

Classical Pine med Chef Superb våren 2014.

Hoppe og føll tidlig på våren.

Classical Pine og Chef'en blir hentet inn.